Alkohol misbruik al meer ‘n natuurlike verskynsel onder jeugdiges

 Alkohol misbruik al meer ‘n natuurlike verskynsel onder jeugdiges

Onlangs het dit opslae in die media gemaak van die 21 jongmense wat hullewens verloor het in die Emyobeni-taverne. Drankmisbruik het ‘n algemene verskynsel kom word veral jeugdiges.Op ‘n baie jong ouderdom word jeugdiges bloot gestel aan die gebruik van alkohol. Dit kan familielid of vriende wees. Dit lei soms daartoe dat die kind self…...

NK Monthly 40 Membership Required

You must be a NK Monthly 40 member to access this content.

Join Now

Already a member? Log in here

Edward Smit