Departement Maatskaplike ontwikkeling bring bewusmaking na Matjieskloof

Die gemeenskappe in Namakwa gaan gebuk onder die misbruik van alkohol en dwelms. Met behulp van gemeenskaps organisasies soos die gemeenskaps polisiering forum, die kerk en ander rolspelers het die departement van maatskaplke ontwikkeling Matjieskloof as ‘n ”hotpot” identifiseer. Suid-Afrika het die hoogste syfer van alkoholmisbruik in die wêreld en meer as 7 miljoen mense…...

This content is for NK Monthly 40 members only.
Login Join Now

Edward Smit

error: Alert: Content selection is disabled!!