DIE JAGTERS VAN SIMBOLE

Die simbooljagtery het nie by die onderwyser begin nie. Net soos die wildjagtery nie by sekere bevolkingsgroepe begin het nie, maar wel met die feit dat daar wild in oordaad was en geen wette teen die skietery bestaan het nie. Simbole is deur die Onderwysdepartemente ingestel: ‘n A vir meer as tagtig persent, ‘n B…...

NK Monthly 40 Membership Required

You must be a NK Monthly 40 member to access this content.

Join Now

Already a member? Log in here