Die Suid-Afrikaanse Biblioteek vir Blindes

 Die Suid-Afrikaanse Biblioteek vir Blindes

Die Braille-werkswinkel vind in Kimberley by die Horseshoe Motel plaas. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met Suid-Afrika Biblioteek vir Blindes, sal vandeesweek 20 – 24 Junie byna 30 deelnemers met basiese Braille-leesvaardighede bemagtig. Die deelnemers van al 5 distrikte sal opgelei word deur twee gekwalifiseerde Braille-opvoeders, wat ook blind is. Die…...

This content is for NK Monthly 40 members only.
Login Join Now

Edward Smit