GEBREK AAN INLIGTING BEMOEILIK DORPSTIGTING

“Ons wil dienste na Mountain View bring,” is die duidelike boodskap vanaf die Tsantsabane plaaslike munisipaliteit aan die inwoners van ‘n informele woonbuurt in Tsantsabane waar verskeie informele woonstrukture oor die jare opgeskiet het en nou infrastruktuurontwikkeling bemoeilik. Volgens die straatplan, ‘n openbare dokument by die stadsbeplanner by die Tsantsabane munisipaliteit, het die plaaslike munisipaliteit…...

NK Monthly 40 Membership Required

You must be a NK Monthly 40 member to access this content.

Join Now

Already a member? Log in here

Edward Smit